Hammerglass

Istället för galler och jalusier

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Dessutom är Hammerglass ett helt system av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse: Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, kommun, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier – men även i villor och lägenheter.

Hammerglass är certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier.

Jalusier_72ppi

Hammerglass Tillägg

Komplettering på en befintlig båge eller karm:

•  Används istället för galler
•  Påverkar ej befintlig arkitektur
•  Inga infästnings möjligheter för bort dragning
•  Risken med Galler är att man skyltar på långt håll att det är något man skyddar typ datasal i skola.

Hammerglass profiler

Hammerglass Isoler

Valfritt glas i dubbel- eller trippelutförande:

• Solskyddsglas
• Lågenergi glas
• Laminerat glas
• Cotswold
• U-värde ner till 0,66 i trippelglas
• Ljudreduktion upp till 37 dB
• Isolerglas garanti
• Godkänt upptill skyddsklass P8B, motsvarande skyddsklass 3, av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB

Isoler

Hammerglass Enkel

För omglasning med okrossbart glas i befintlig konstruktion:

• Lämpligt på t ex äldre bågar
• Ofta byts yttre eller inre rutan till Hammerglass
• Även som mellanglasning i kopplade bågar
• Energibesparande
• Ger bättre U-värde
• Reducerar ljud med 30dB Rw (6mm tjocklek)

Enkel_80x100mm