Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörr

Robust säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt europeisk säkerhetsstandard SS-ENV1627 eller SS 817345. Normerna tar fasta på dörrens förmåga att stå emot försök till inbrott.
Säkerhetsdörrarna är också brandklassade enligt EI30, E60 och A60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter.
Säkerhetsdörrarna ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphuset med Rw 35 dB alternativt Rw 40 dB.
Finns i färgerna mahogny, nordisk ek, gyllene ek, Körsbär, teak.

Robust_M9D3342

Branddörr

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra genomföringar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Robust dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Skalskyddet innefattar även egenskaper nödvändiga för att förhindra intrång. Även här erbjuder Robust dörrar många fördelar. Välgenomtänkta brytskydd och bakkantssäkringar mot karm ger en extra gardering mot inbrott. Cylinderlås med låsring ger skydd åt hela låscylindern, och cylinderringens koniska form gör det dessutom nästintill omöjligt att få fäste med rörtång eller andra redskap vid försök att bryta bort cylinderringen och låscylindern från dörrbladet.

Robust_M9D3359