Säkerhetsdörrar

Lägenhetsdörr

Robust säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt europeisk säkerhetsstandard SS-ENV1627 eller SS 817345. Normerna tar fasta på dörrens förmåga att stå emot försök till inbrott.
Säkerhetsdörrarna är också brandklassade enligt EI30, E60 och A60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter.
Säkerhetsdörrarna ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphuset med Rw 35 dB alternativt Rw 40 dB.
Finns i färgerna mahogny, nordisk ek, gyllene ek, Körsbär, teak.

Robust_M9D3342